Kvůli politickým názorům můžete ztratit i své kamarády


ÄŒlovÄ›k si kolikrát ani neuvÄ›domuje, že kvůli tomu, že se zaÄne zabývat politikou, může pÅ™ijít o spoustu lidí ze svého okolí. Opravdu se najde mnoho lidí, kteří se s vámi jsou schopni pÅ™estat ze dne na den bavit a to proto, že se s vámi nebude dát bavit o jiných tématech, než jsou témata politická. Jestli si nÄ›co lidé neuvÄ›domují, pak je to to, že ne vÅ¡ichni chtÄ›jí slyÅ¡et o politických tématech a pokud nechcete pÅ™ijít o vaÅ¡e kamarády, mÄ›li byste si nÄ›co takového uvÄ›domit. Jsou lidé, kteří si nÄ›co málo o politice poslechnou jen jednou za Äas a úplnÄ› jim to staÄí. Pokud tedy máte právÄ› takové kamarády, mÄ›li byste to respektovat, aby to nedopadlo tak, že nebude nikdo, kdo by se s vámi chtÄ›l bavit.

barevní panáÄci

Pokud s nÄ›kým chcete vést politické debaty, mÄ›li byste vyhledat okruh lidí, které baví se o nÄ›Äem takovém bavit. UrÄité takové lidi najdete a spoleÄnÄ› budete moct nÄ›co takového probírat. UvÄ›domte si, že ne vÅ¡echny politika zajímá. Jsou lidé, kterým je nÄ›co takového úplnÄ› jedno a je potÅ™eba to respektovat. Každý ÄlovÄ›k může mít svůj názor na politiku a pokud nÄ›kdo nechce politiku vůbec Å™eÅ¡it, opravdu byste to mÄ›li respektovat i když nechcete. Opravdu to nemusí zajít tak daleko, že nebude nikdo, kdo by se s vámi bavil, protože daný ÄlovÄ›k bude mít pocit, že to s vámi příliÅ¡ dobÅ™e nejde.

ruce lidí

Mnoho lidí si ani neuvÄ›domuje, jak mohou pÅ™ijít o své kamarády, a to právÄ› kvůli tomu, že nikdy nemluvili o niÄem jiném. Mohlo by se klidnÄ› stát to, že už vás vaÅ¡i kamarádi nebudou nikam zvát a když jim napíšete, nebudou vám radÄ›ji ani odepisovat, protože jim to za to nestojí. Bohužel ÄlovÄ›k může na svÄ›tÄ› zůstat zcela sám, a to jen kvůli tomu, že nemluví o niÄem jiném, než je právÄ› politika. Dávejte si pozor, aby to nezaÅ¡lo opravdu daleko, protože by to klidnÄ› mohlo dopadnou tak, že zůstanete skuteÄnÄ› sami a nebude nikdo, kdo by s vámi obÄas nÄ›kam zaÅ¡el.