Znáte je?


Lidé jsou různí. A ani politici tedy nemohou být výjimkou. A když jsou různí, je logické, že je také lidé různě vnímají. A i já tu mám jak ty oblíbené, tak i ty, o které bych si takříkajíc ani kolo neopřel. A to z nejrůznějších důvodů.

Ony politiky, které uznávám nebo také ne, zřejmě budete znát. A proto tu při jejich hodnocení zřejmě nevadí, že nebudu jmenovat. Chtějí-li, ať se v tom poznají, nechtějí-li, svět se pro to také nezboří.

Například jsem uznával a dodnes nemám důvod neuznávat toho, který kdysi otevÅ™enÄ› Å™ekl, aÅ¥ šéfové státních podniků neÄekají, že jim ty prachy nÄ›kdo dá. Jeho dÄ›jinná úloha pro mÄ› byla daleko důležitÄ›jší než skuteÄnost, že pozdÄ›ji ‚kradl pero‘ nebo uzavÅ™el koaliÄní smlouvu s tím, koho pro zmÄ›nu nemám rád ani trochu. S kým?

Kantorkův vtip

PÅ™ece se ‚zmrzlinářem‘ a ‚moÅ™eplavcem‘, o kterém i známý Äeskokanadský humorista nakreslil vtip, kterak propustili Älena ochranky, protože mÄ›l hlídat prezidenta a on mu hapal. NeupÅ™esnÄ›no, zda na schodech nebo pÅ™i údajné zdravotní indispozici nad korunovaÄními klenoty.

Je mi sympatický pan profesor, který byl ochotný vzít na svá bedra odpovědnost za utnutí ekonomického šílenství, které u nás praktikoval zemědělec a párkař, kterého jsem pro změnu dlouho bytostně nesnášel a nesnáším, i když se v případě mnoha našich hloupějších jedinců o tomto tradovalo a traduje, že za něj prý bylo líp.

komunistiÄtí velikáni

A už vůbec jsem nemÄ›l a nemám rád ty, kteří se jeÅ¡tÄ› pÅ™ed dvÄ›ma lety v propagaÄním videu pÅ™esvÄ›dÄenÄ› vyjadÅ™ovali, že ve snÄ›movnÄ› budou, ale budou, ale budou, ale budou… Až ke svému pÅ™ekvapení nebyli a nejsou. ÄŒehož ani trochu nelituji, protože si své už v minulosti odvládli, a to neslavnÄ›. A nedokázali se navzdory tradiÄní podpoÅ™e od starší a starší generace prosadit a proklouznout na teplá místeÄka. Na rozdíl od mého neoblíbence, který prý ‚za vÅ¡echno může‘ a aÅ¥ v minulosti dopadly volby jakkoliv, vždycky se nám nÄ›kde na politické scénÄ› zase vynoÅ™il, pomalu lhostejno za koho.