Únik vody v domácnosti řešte selským rozumem


Úniky vody z vodovodního potrubí v domech a bytech nejsou zrovna důvodem k bujarému veselí. Naopak nás přivádí do situací nepříjemných, které mění naše momentální priority. Jestliže jste si například naplánovali večeři v restauraci a po příchodu domů máte na podlaze čvachtající brouzdaliště, bude nutné změnit plány a začít situaci řešit. Úniky vody však vyžadují i některá důležitá opatření a mohli bychom si je tu nyní vyjmenovat.

kleště sikovky

Pozor na elektroinstalaci – co má s vodou společného elektroinstalace, vždyť přece řešíme únik vody z potrubí, a ne poškozené elektrické kabely? Společného má mnoho, protože voda skrze zdivo snadno pronikne do rozvodných prvků – do zásuvek, vypínačů, rozvodných krabic nebo do rozvaděče, a tam obvody zkratuje. Může tu dokonce paradoxně dojít i k požáru vlivem vzniku elektrického oblouku, ale nejnebezpečnější je přímý kontakt s pokožkou. Ne aby vás napadlo vyzout boty a vytírat vodu z koberce naboso, naopak obujte gumové holínky a pracujte v gumových rukavicích. A je-li to možné, raději vypněte hlavní jistič a vyčkejte příjezdu instalatérů bez elektrické energie.

instalatérské rozvody

Oklepávání omítky – instalatéři dnes zjišťují zdroje úniku vody mnohem efektivnějším způsobem. Vyhledávání úniku vody probíhá s využitím formovacího plynu a akustických tyčí, není tedy nutné bourat zdivo, s výjimkou samotného místa defektu. Dříve tyto metody k dispozici ale nebyly a bylo nutné někdy otlouct omítku z poloviny zdi. Rozhodně se do toho nepouštějte sami a nejprve vyčkejte na příjezd instalatérů, abyste se společně domluvili na dalším postupu. Opět zde ale platí zásada bezpečnosti práce v prostředí s elektroinstalací, bezpečnostní pomůcky jsou nutností a pro větší bezpečnost vaší rodiny se vyplácí manželku s dětmi či rodiče a prarodiče odeslat mimo dům, například do města do cukrárny nebo na oběd do restaurace.