Sympatická první dáma


Eva Pavlová, manželka nového prezidenta republiky, se stala první dámou v mÄ›síci bÅ™eznu tohoto roku. Narodila se v roce 1964 v Å umperku, poblíž kterého prožila celé dÄ›tství. Na vsi, v podhůří Jeseníků, místÄ›, na které s láskou vzpomíná. Snad proto jedna z jejích cest v roli první dámy vedla zrovna tam. PÅ™ijala pozvání na zahájení Å¡kolního roku. PÅ™ivítání bylo dojemné a na výzvu dÄ›tí z tohoto dne zůstal zápis ve Å¡kolní knize. A pÅ™estože život v tomto kraji není vůbec jednoduchý, jak sama říká,  nauÄí svoje obyvatele tomu nejdůležitÄ›jšímu. Lásce k přírodÄ›, životnímu nadhledu a rovněž respektu k živlům, které Äasto v podhůří vyskytují. 

Cesta z dětství na vesnici

PÅ™estože chtÄ›la Eva Pavlová studovat pedagogickou Å¡kolu, nebyla pÅ™ijata. A tak bÄ›hem studia na gymnáziu doÅ¡la k rozhodnutí pÅ™ihlásit se do armády. Vynikala nejen ve sportu, ale i ve stÅ™elbÄ›. Snad nejvÄ›tší motivací byl fakt, že nebude zatěžovat rodiÄe a dosáhne kýžené samostatnosti. Vystudovala Vojenskou akademii v BratislavÄ›. V prvním roce po revoluci pracovala na generálním Å¡tábu, s úkolem zajiÅ¡Å¥ovat komunikaci se zahraniÄními vojenskými pÅ™idÄ›lenci v ÄŒR. V roce 2015 z armády odeÅ¡la. V dobÄ›, kdy se stal pÅ™edsedou Vojenského výboru NATO tehdy již manžel Petr Pavel. A Eva Pavlová se s ním odstÄ›hovala do Bruselu. Kde plnila reprezentaÄní povinnosti manželky vysoce postaveného muže v Severoatlantické alianci.

Na Pražský hrad

V komunálních volbách v roce 2022 tato usmÄ›vavá žena obhájila mandát zastupitelky v ÄŒernouÄku, v místÄ› bydliÅ¡tÄ› manželů Pavlových. Kteří jsou v souÄasnosti prarodiÄi už ÄtyÅ™ vnouÄat. V souÄasné dobÄ› se prezidentský pár, vzhledem k vysokým pracovním povinnostem, pÅ™estÄ›hoval do Prahy. Do projektu Zdravá rodina, kterému se už v roli první dámy zapojila, naprosto odpovídá jejímu naturelu. Pomáhat pÅ™i Å™eÅ¡ení problému nejen mladých rodin, ale i seniorů. StejnÄ› tak se zúÄastňuje jednáni u kulatého stolu Å™ešících souÄasný stav pediatrie. I postavení žen v souÄasné spoleÄnosti. A to hlavnÄ› samoživitelek, které mají vÄ›tÅ¡inou těžké osudy.