Ani s technikou nezvládneme vše


Jestli můžeme my lidé nad nÄ›Äím skuteÄnÄ› žasnout, je to letecká doprava. VždyÅ¥ se jenom podívejme, kolik letadel dnem i nocí brázdí oblohu, a to navzdory tomu, že nám lidem nebylo dáno do vínku létání. A taková letadla navzdory svému poÄtu a nároÄnosti jejich provozu skoro nepadají. A dokonce ani nebloudí. Protože je v nich tolik techniky, která je ovládá a hlídá, že je prakticky nemožné, aby se nÄ›co nežádoucího pÅ™ihodilo.

Ale přesto se přihodilo. Je to pouhých necelých deset let, co jedno z dopravních letadel nejen spadlo z oblohy, ale i zmizelo. Malajsijské letadlo Boeing 777 se tehdy ztratilo, a to nejen z radarů letové kontoly, ale zdánlivě doslova z povrchu zemského. Let letící na pravidelné lince MH370 z Kuala Lumpuru do Pekingu prostě dodnes nebyl nalezen, a tudíž se neví ani to, co se s ním stalo.

letící letadlo

I ten nejménÄ› znalý ÄlovÄ›k by si Å™ekl, že staÄí hledat a nÄ›kde musí být jeho trosky. Ale hledalo se, a kde nic, tu nic. V podobných letadlech je pak spousta udÄ›látek, která by mÄ›la udávat polohu a informovat o případných poblémech, ale také ani Å¥uk. Letadlo prostÄ› letÄ›lo a pak už nebylo. Zmizelo kdesi v Indickém oceánu. A do dneÅ¡ního dne se objevila jenom Äást ovládací plochy z křídla u ostrova Reunion, byÅ¥ se hledalo až do ledna roku 2017 na nÄ›kolika tisících kilometrech, kde toto letadlo mohlo potenciálnÄ› spadnout po spotÅ™ebování veÅ¡kerého paliva.

přístrojová deska

A když selhala veÅ¡kerá technika, mají teÄ v hledání pomoci… korýši. Kteří se pochopitelnÄ› nedají použít jako Ämuchací psi, tedy je nelze pustit na vodítku do oceánu a pÅ™ikázat jim „hledej“, ale mohou posloužit jinak. Ví se prý totiž, kteří z nich se usadili na zmínÄ›ném jediném objeveném kusu onoho letadla jako první, dá se zjistit jejich chemické složení a podle toho teplota vody, a to by mohlo vést ke zúžení oblasti, kde je záhodno hledat, kde ono letadlo zÅ™ejmÄ› spadlo. Protože by se dalo podle onÄ›ch usazených korýšů zjistit, kudy se dostala objevená troska až na místo jejího nálezu, a mohla by vÄ›dce dovést i zpÄ›t k vraku.

Lepas anatifera by mÄ›li dokázat s pomocí vÄ›dců to, co nedokázala ani ta nejsofistikovanÄ›jší technika, díky které by se urÄitÄ› nemÄ›la letadla ztrácet. Ale jedno je dosud ztracené.