Pozvěte na párty i vaše sousedy


Víte, co je největší problém dnešní doby? Pro odpověď na tuto otázku se možná hlouběji zamyslíte a začnete moudrými a poučnými slovy, že jde o problematiku nezdravé výživy, nedostatek pohybu a sedavá zaměstnání, ekonomické problémy, finanční krizi a záležitosti v podobném duchu, ale tím klíčovým jsou špatné mezilidské vztahy. Paradoxně se pod vlivem technických vymožeností uzavíráme doma a komunikujeme s lidmi e-mailem nebo SMS zprávami či dokonce na sociálních sítích. Tím se ale stáváme součástí virtuálního světa, a to nevěstí nic dobrého.

balonky na párty

Ve hře je velmi důležitá věc, a sice osobní energetické vibrace. Každá živá bytost produkuje energii, snadno to poznáte po příchodu do květinářství, botanické zahrady či do lesa, kde je mnoho energie z rostlinné říše, zatímco v betonové městské džungli, kde schází zeleň, nám tato energie schází.

srdce na nebi

Energii samozřejmě produkujeme i my – lidé, a záleží na tom, jaké je kvality. Právě proto je velmi důležité udržovat mezi sebou dobré vztahy a také si dovolit častěji být pospolu, fyzicky nablízku a dopřát si nějakou oslavu. Nemusíte čekat jen na další narozeniny či Velikonoce, klidně využijte party stan pronájem a uspořádejte oslavu, za kterou se nebudete stydět.

Přizvěte i sousedy – jestliže vycházíte alespoň trochu dobře se sousedy, zkuste u nich zazvonit, že je zvete na párty. Nabídněte jim občerstvení, posezení a společenské hry. I ti, co zdvořile odmítnou, pochopí, že jste to mysleli upřímně, a nezapomeňte, že takovéto činy jsou v dobrém slova smyslu nakažlivé, a lidem otevírají srdce. Lidé potřebují k životu pozitivní podněty, a ne stále sledovat černou kroniku, kdo koho zavraždil nebo okradl. Těch negativních zpráv už mají všichni dost, a měli bychom dát větší prostor tomu pozitivnímu pohledu na svět, lepší mezilidské komunikaci na fyzické rovině.