Může existovat celosvětová konspirace vědců?


Na svÄ›tÄ› existuje velká spousta nejrůznÄ›jších konspiraÄních teorií. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nich vÅ¡ak požaduje, aby v ní byli zapleteni vÅ¡ichni vÄ›dci a také vÅ¡echny vlády na svÄ›tÄ›. Je tedy možné, že by skuteÄnÄ› existovala taková konspirace vÄ›dců?

 

SamozÅ™ejmÄ› je jasné, že dnes je vÄ›tÅ¡ina objevů takového rázu, že jim běžný ÄlovÄ›k nemůže porozumÄ›t. Musí tedy věřit tomu, co jim odborníci a experti Å™eknou, pÅ™iÄemž nemají žádnou možnost, jak zjistit, zda tito nelžou.

 

jedna z nejznámějších konspirací

 

K tomu je potřeba ještě přidat, že by v tom musely být zapleteny i naprosto všechny vlády na světě, a to bez ohledu na to, jaké politické vztahy mezi sebou zrovna mají. A to nejen nyní, ale i v minulosti, například v době studené války.

 

Navíc jsou tu i další běžní zaměstnanci, kteří by o této konspiraci museli nejen vědět, ale také ji skrývat. Příkladem může být plochá Země, která by musela zahrnout nejen vědce, ale také všechny piloty i pracovníky na leteckých věžích.

 

i kolem koronaviru byly konspirace

 

Pokud jde například o lety do vesmíru, pak jsou tu také běžní obÄané, kteří sledují start rakety, aÅ¥ už přímo z vyhrazených míst Äi ze svých domovů. Pro nÄ› by muselo být pÅ™ipraveno takové pÅ™edstavení, aby vypadalo skuteÄnÄ› vÄ›rohodnÄ›. Jak by nÄ›co takového bylo možné, a to nejen v dneÅ¡ní dobÄ›, ale i v padesátých Äi Å¡edesátých letech?

 

Když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, je jasné, že celosvÄ›tové konspirace, zvláštÄ› dlouhodobé, jsou v podstatÄ› nemožné. Ano, mnohdy se ozývají i hlasy vÄ›dců, kteří tvrdí opak. Ti vÅ¡ak vÄ›tÅ¡inou nepracují v oboru a následnÄ› je prokázáno, že jejich výsledky jsou buÄ nepodložené, nebo chybné.

 

Proto je v takovýchto případech vhodné zachovat si Äistou hlavu a racionálnÄ› pÅ™emýšlet. Možná pak totiž zjistíme, že odpovÄ›di, které nám pÅ™edkládá klasická vÄ›da, dávají v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů skuteÄnÄ› ten nejvÄ›tší smysl, aÅ¥ už se nám to líbí, nebo ne.