Když žena někoho nechce…


Pokud má o ženu někdo zájem a žena daného muže nechce, rozhodně to na sobě dá znát. Jestliže si myslíte, že na ženě nepoznáte, že o daného muže nejeví zájem, pak věřte, že poznáte a to už jen proto, že se bude chovat úplně jinak, než kdyby jí něco takového lichotilo.

Pokud bude mít o ženu zájem někdo, kdo se dané ženě líbí, uvidíte, že se daná žena bude chovat úplně jinak, než v případě, že jí bude projevovat náklonnost někdo, kdo se ženě nelíbí. Pokud ale o danou ženu bude mít zájem muž, kterého daná žena nemusí nebo jí připadá oplzlý, věřte, že se žena bude chovat úplně jinak, než jí znáte a rozhodně se nebude jednat o chování milé.

žena s mužem

NÄ›kteří muži mají tendenci snažit se sbalit mladé holky i když by mohli být tatínky daných dívek. Muži mají v urÄitém vÄ›ku tendenci myslet si, že jsou v nejlepším vÄ›ku a že jsou natolik krásní a skvÄ›lí, že sbalí každou sleÄnu, která kolem nich projde. Bohužel mnoho mužů to takto má a poté se diví, že je ženy odmítají a to ve velkém. Mnohdy pÅ™emýšlejí, kde udÄ›lali chybu, ale daná chyba je na první pohled jasná.

Žádné ženÄ› není příjemné, pokud se jí snaží sbalit muž, který je klidnÄ› o dvacet let starší. Pro mnoho žen je takový muž skuteÄnÄ› ve vÄ›ku jejich otce a je jen hrstka žen, které by si s takovým mužem nÄ›co zaÄaly.

žena a muž

Muži si myslí, že na svůj vzhled sbalí každou. Opravdu tomu tak není. Zejména muži by se mÄ›li zamyslet, jestli to v urÄitých případech nepÅ™ehání, protože díky tomu se může stát to, že bude mít žena k danému muži takový odpor, že s ním už nikdy nebude chtít nic Å™eÅ¡it a když daný muž ženÄ› zavolá, protože s ní potÅ™ebuje nÄ›co vyÅ™eÅ¡it, je dost možné, že mu nebude brát telefon.

Opravdu by se nad sebou nÄ›kteří muži mÄ›li zamyslet, protože by mohlo dojít spíše k tomu, že se dané ženÄ› zhnusí. Věřte, že na ženÄ› opravdu poznáte, že jí nejsou vaÅ¡e Å™eÄi vůbec příjemné. NÄ›které ženy jsou dokonce takové, že vás hned zarazí, když zaÄnete říkat nÄ›co, co není vůbec vhodné.

Bylo by daleko lepší, pokud by se muži zaměřovali na ženy v jejich věku a nikoliv na ženy, které jsou i o několik desítek let mladší.