Kdo má nárok na Kindergeld?


Kindergeld jsou příspěvky pro děti, které poskytuje Německo. Jsou obdobné, jako naše příspěvky na děti, o které si můžete žádat na Úřadu práce. Na rozdíl od českého systému, Kindergeld nezajímá, v jaké výši jsou vaše příjmy. Na Kindergeld má nárok každé dítě.

Německo

To znamená, že pokud je dítě mladší 18 let, má nárok na to dostávat tyto příspěvky. Pokud překročil hranici 18 let a nepokračuje dále ve studiu, má nárok na příspěvky do věku 21 let, ovšem jen tehdy, jeli řádně zapsán na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání. Nad tento věk může příspěvek dostávat každé dítě, které se dále soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na některé škole, tedy například střední škole, vyšší odborné škole, nebo vysoké škole, a to jak na denním, tak dálkovém studiu, a to až do věku 25 let. Nad 25 let mohou příspěvky dostávat jen ti, kteří mají zdravotní či jiné postižení s tím, že toto postižení muselo být u dané osoby prokázáno ještě před dosažením věku 25 let.

Kindergeld má spoustu specifik, které vás mohou překvapit. Například, pokud ho chcete pobírat, nesmíte pobírat příspěvky na děti v České republice. Tuto skutečnost budete muset doložit i potvrzením od sociálního systému České republiky.

holčička

A co Kindergeld a alimenty? V dnešní době žije spousta rodin odděleně, rodiče se rozvádějí a podobně. Platí to, že rodič, který platí alimenty, si může od jejich výše odečíst polovinu Kindergeldu, pokud na něj vzniká nárok. S tímto vám ale poradí na úřadě, kde budete tyto příspěvky vyřizovat.

Nezapomeňte, že na Kindergeld pro své děti máte nárok i tehdy, pokud nemáte trvalé bydliště v Něměcku. Úplně postačí, pokud jste v Německu zaměstnaní, a tím pádem odvádíte daně na území Německa. To je skvělé hlavně pro pendlery, kteří žijí v České republice a do Německa za prací pouze dojíždí. Určitě si tedy o Kindergeld zažádejte.