Jak se vám s korunami žije?


i iv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

Peníze jsou symbolem urÄité hodnoty. A právÄ› to je důvod, proÄ o nÄ› lidé stojí. Kdyby byly tyto jenom bezcennými potiÅ¡tÄ›nými papírky, zájem by o nÄ› mezi lidmi nebyl. OvÅ¡em díky tomu, že se za nÄ› dá nakupovat nebo si za nÄ› lze nechat poskytovat nejrůznÄ›jší služby, jsou tyto doslova stÅ™edobodem zájmu snad vÅ¡ech lidí, kteří je znají. A Äím více se toho za nÄ› pořídit dá, tím je to lepší a tím je zájem o nÄ› vÄ›tší.

ruské mince

Jenže vÅ¡ichni dobÅ™e víme, že si za to, Äemu se říká peníze, ne vždy koupíme totéž. VÅ¡ichni u nás víme, kolik korun stojí to Äi ono, a když to pak porovnáme s cizími cenami, je jasné, že se hodnota korun liší od hodnoty jiných mÄ›n. A zatímco si tak lze v dneÅ¡ní dobÄ› považovat naÅ¡ich korun zhruba stejnÄ› jako jihoafrických randů, byÅ¥ onu mÄ›nu neuplatníme v naÅ¡ich konÄinách a koruny pro zmÄ›nu tam na dalekém jihu, jsou tÅ™eba eura anebo americké dolary daleko cenÄ›nÄ›jší a dejme tomu ruské rubly bezcennÄ›jší, o zimbabwských dolarech pak už ani nemluvÄ›.

OvÅ¡em ani tato skuteÄnost není definitivní. Situace v různých zemích se bÄ›hem Äasu mÄ›ní, trh jednou roste a jindy upadá, a tak se i vzájemný pomÄ›r hodnoty jednotlivých mÄ›n bÄ›hem Äasu mÄ›ní. Jednou devalvují ty a jednou ony peníze, a i naÅ¡e koruna je tak nÄ›kdy silnÄ›jší a jindy slabší. Což ovlivňuje tÅ™eba situaci naÅ¡ich turistů cestujících do zahraniÄí, ale zprostÅ™edkovanÄ› vlastnÄ› i situaci tÄ›ch, kdo žijí jen u nás doma a kupují si dovozové zboží. Které je pÅ™i silné korunÄ› levnÄ›jší a naopak.

eura bankovky

A zatímco dnes naÅ¡e mÄ›na slábne, dříve taková Äeská koruna, to byla síla Hypotéka bez registru znamenala pÅ™i téže výši daleko vÄ›tší koupÄ›schopnost než dnes, a kdo mÄ›l urÄitou sumu, mohl si toho dovolit více než dnes, kdy vÅ¡echno podražilo. Dnes ale mÄ›na naší zemÄ› slábne, kvůli inflaci se stáváme my ÄŒeÅ¡i pořád chudšími a chudšími. A jenom doufáme, že zase bude jednou líp. A mohlo by být. Pokud si zase nezvolíme populisty, kteří budou bláznivÄ› rozdávat peníze, které nemají, a pÅ™ipravovat nás tím o budoucnost.