Existují zálohy na podíl na zisku v s. r. o.?

Že peníze nerostou na stromě, vědí podnikatelé více než dobře. Jedním z hlavních důvodů, proč svou firmu založili, je koneckonců dosažení co nejvyššího zisku a pokud možno zbohatnutí. To však není tak snadné, jak se může neznalému člověku jevit. V první řadě je potřeba si uvědomit, že majitel nemá majetek firmy volně k dispozici, aby s ním nakládal, jak se mu zachce. Namísto toho je mu pravidelně na konci účetního období vyplácen podíl ze zisku, vypočítaný podle aktiv a pasiv společnosti.

Bohužel, nepředvídatelné okolnosti se mohou stát každému z nás, a tak může nastat situace, kdy tyto peníze potřebuje z nějakého důvodu již předem. Zde může požádat o zálohy na podíl na zisku v s. r. o. či jiné formě společnosti, podle toho, o jaký typ firmy se jedná. Je však pravdou, že to ani zdaleka neznamená, že mu bude automaticky proplacena předem celá částka. Může se totiž velmi dobře stát, že statutární orgán společnosti žádost zamítne, a to z důvodů daných zákonem. Ani majitel totiž nemá absolutní právo.

žádost o výplatu zálohy ze zisku

V první řadě je samozřejmě nutné, aby firma v předchozím účetním období vykázala dostatečně velký zisk. Jednoduše řečeno, na vyplacení zálohy musí být ve firemní pokladně dostatek peněz, a to takový, aby tato výplata nijak neovlivnila následné fungování firmy. Pokud by například vydala téměř všechny peníze, pak by nebylo například na výplaty zaměstnancům, což by vedlo k pochopitelným problémům.

o peníze jde ve firmě především

To je velmi důležité, neboť v podnikatelském světě je dobro a přežití firmy nadřazeno požadavkům jejího majitele. To je také důvod, proč tento nemá neomezená práva, nýbrž je vázán rozhodnutími statutárních orgánů. Tak je alespoň částečně zajištěno, že nebudou vydávána rozhodnutí, která by šla naprosto proti prospěchu společnosti.

Je tedy jasné, že výplatu zálohy může právě tento orgán odmítnout, pokud k tomu shledá dostatečné důvody. Ty však musí mít oporu v zákoně, jinak je možné se proti takovému rozhodnutí odvolat. Zda je to však dostatečná ochrana, to ať posoudí každý sám.