Co dělat při menstruaci jinak?


Menstruace není tabu

PryÄ jsou doby, kdy menstruace byla tabu. Nemluvilo se o ní, nÄ›kdy se dokonce ženy považovaly za neÄisté a pÅ™esouvaly se do jiných pokojů. Jsme rády, že tato doba už je pryÄ.

V dneÅ¡ní dobÄ› už víme, že menstruaÄní cyklus je pÅ™irozená souÄást každé ženy. Pokud ženino vajíÄko nebylo oplodnÄ›no, odchází spolu s menstruaÄní krví a dÄ›ložní sliznicí, každý mÄ›síc z tÄ›la ven. Není se za co stydÄ›t. Také už víme, že bÄ›hem cyklu (28 dní, poÄítáno od prvního dne nové menstruace) kolísá hladina hormonů. Takže nejsme pÅ™ekvapené, že bÄ›hem ovulace jsme plné síly, chceme být aktivní, pracovnÄ› i komunikaÄnÄ› se nám daří a nic nás nerozhodí. Naproti tomu s zaÄátkem menstruace, nÄ›kdy i pár dní pÅ™ed, dochází k poklesu hormonů na nejnižší úroveň. Cítíte se vyždímaná jako citron, unavená a zranitelná.

Abyste v období menstruace netrpÄ›la, pÅ™istupujte k sobÄ› v tomto týdnu úplnÄ› jinak. S pochopením a laskavostí. BuÄte na sebe milá a peÄujte o sebe. Co konkrétnÄ› vám pomůže?

Äaj

1) Zapomeňte na rychlé, dynamické, aerobní cviÄení a v klidu si vychutnejte jen lehÄí procházku nebo jógu.

2) NenuÅ¥te se do sociálních kontaktů. Pokud nemáte na vÄ›tší kolektiv náladu, omluvte se a zalezte si doma pod peÅ™inu. PusÅ¥te si oblíbený seriál a odpoÄívejte.

3) Možná si budete chtít vzít k seriálu sladký koláÄek a kávu, ale víte co prospÄ›je vaÅ¡emu tÄ›lu více? HeÅ™mánkový Äaj a kostiÄka kvalitní vysokoprocentní Äokolády.

květina

4) MÄ›la byste se pustit do toho nového projektu, co jste dostala za úkol. Ale pokud to jen trochu jde, nechte to na příští týden. VezmÄ›te si papír, tužku a plánujte. UdÄ›lejte si náÄrt a podrobný plán s jednotlivými kroky. To vám půjde.

5) Poslouchejte intuici. Vaše intuice nyní jede na plné obrátky. Zkuste ji poslouchat a nenechte se přehlušit hlavou a racionálním rozumem. Co vám intuice říká? Myšlenky si můžete zapisovat na papír.