Proč je pro nás společnost dalších lidí důležitá


Jednou z vÄ›cí, které každý sociální druh potÅ™ebuje, je spoleÄnost jedinců stejného druhu. To platí i pro ÄlovÄ›ka. JistÄ›, zdaleka ne každý z nás si sociální kontakty s mnoha dalšími užívá, a mnozí dokonce preferují být sami. To vÅ¡ak neznamená, že se chtÄ›jí naprosto a úplnÄ› odstÅ™ihnout od ostatních lidí. I k tomuto chování, kterému podléhá stále více z nás, totiž existuje dobrý důvod.

 

kontakt s ostatními je důležitý zvláště pro děti

 

ProÄ ale potÅ™ebujeme kontakt s ostatními, a nejlépe i s lidmi mimo okruh naší rodiny? JistÄ›, běžná odpovÄ›Ä je, že si tím zlepÅ¡ujeme sociální dovednosti, ovÅ¡em to zdaleka není tou hlavní příÄinou. Faktem totiž je, že právÄ› sociální kontakt, a to už od útlého vÄ›ku, je pro naÅ¡i psychiku životnÄ› důležitý, a to hned z nÄ›kolika hledisek.

 

V první Å™adÄ› pro nás znamená bezpeÄí. Pokud jsme s lidmi, které známe, pak se cítíme mnohem lépe. To je ostatnÄ› také důvod, proÄ malé dÄ›ti v postýlce pláÄou a chtÄ›jí být s rodiÄi. InstinktivnÄ› totiž ví, že budou lépe chránÄ›ny, pokud budou tÄ›snÄ› u nich. Vyvolává to v nich pocit klidu a bezpeÄí, který také vede k lepšímu a kvalitnÄ›jšímu spánku. Bohužel je to nÄ›co, co si vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domuje.

 

velké množství lidí pro nás může být stresující

 

Co se ale stane, pokud je nám kontakt s jinými lidmi naprosto odepÅ™en, a to i ten běžný, například když jdeme nakoupit? Toto vede k psychickým poruchám a depresím, které mohou skonÄit až sebevraždou. RozhodnÄ› tedy není dobré se pÅ™ed lidmi zavírat.

 

Dobrá, ale proÄ v takovém případÄ› roste poÄet lidí, kteří chtÄ›jí být radÄ›ji o samotÄ›? Protože vÅ¡eho moc Å¡kodí. JistÄ›, je dobré být s lidmi, avÅ¡ak pokud s nimi musíme interagovat celý den v podstatÄ› bez pÅ™estávky, může to být i na nás moc. Není pak divu, že si chceme odpoÄinout a mít chvíli pro sebe. Problém je, že nás je zkrátka příliÅ¡ mnoho na to, aby bylo nÄ›co takového možné pÅ™i běžném životÄ›. A vypadá to, že tento trend bude i nadále pokraÄovat.