Co určuje náš životní styl?


Náš životní styl je do velké míry ovlivnÄ›n naÅ¡imi cíli a prioritami, které jsme si v životÄ› vytvoÅ™ili. A i ty mají své faktory, ze kterých vychází. Proto je náš život tolik složitý. Protože v nÄ›m figuruje mnoho neznámých. Mnoho z nich si ani neuvÄ›domujeme, že na náš život mají vliv. A mnoho si naopak uvÄ›domujeme, ale s jejich vlivem nemůžeme nic udÄ›lat. Jedním z tÄ›chto faktorů může být například naÅ¡e genetika. Tu nám pÅ™edávají naÅ¡i rodiÄe a potažmo i jejich rodiÄe a prarodiÄe. Ve výsledku jsme tak jen kombinace naÅ¡ich pÅ™edků. Jenže kombinace vždycky originální a naprosto nepÅ™edvídatelná.

naše osobnost

NÄ›kteří mají to Å¡tÄ›stí, že jsou svou genetickou výbavou naprogramováni velmi výhodnÄ›, jiní takové Å¡tÄ›stí mít nemuseli. ŘeÄ může být primárnÄ› o hereditárních onemocnÄ›ní. Ty se mohou pohybovat na Å¡kále od tÄ›ch nejzávažnÄ›jších, které ohrožují potomka na životÄ›, až po ty, o kterých nositel nemusí mít ani potuchy. V tÄ›chto případech se může stát, pokud si vybere partnera se stejnými predispozicemi, že se tato nemoc projeví na jejich dÄ›tech, a to tÅ™eba v mnohem prudší síle. KromÄ› tÄ›chto dÄ›diÄných onemocnÄ›ní se můžeme zmínit tÅ™eba o různých vlastnostech. Je pravda, že nÄ›kteří lidé jsou vÅ¡eobecnÄ› Å¡Å¥astnÄ›jší i ve složitých situacích, a naopak jiní stejné situace zvládají jen s vypÄ›tím vÅ¡ech sil.

genetika

NÄ›kteří z nás si s sebou nesou výraznÄ›jší tendence pro chování vedoucí k různým závislostem. NÄ›kteří jsou zase schopni zvládat stresové situace s klidnou myslí a vyrovnanou psychikou. Každý máme své pozitivní a negativní vlastnosti. Pak záleží na tom, jak jsme vychováváni, jestli dokážeme zúroÄit to pozitivní, a naopak pracovat s tím negativním, aby nás to ovlivňovalo co nejménÄ›. Je ale pravda, že se nikdy nemůžeme spolehnout jen sami na sebe a vždy je otazníkem a podmínkou pro Å¡Å¥astný život to, co nám osud pÅ™inese, lidi, se kterými se potkáme a v jakých situacích se ocitneme.